Pokémon GO Database
Families
Exeggcute Family

Exeggcute Family in Pokémon GO

List of all the pokémons from the Exeggcute family in Pokémon GO.

Exeggcute Family (2)