Pokémon GO Database
Families
Gible Family

Gible Family in Pokémon GO

List of all the pokémons from the Gible family in Pokémon GO.

Gible Family (3)